Collegas

Společnost Collegas je jednou z poradentskývh společností v České republice, zakládající si na diverzifikaci prostředků portfolia. Našim cílem bylo vypracovat vizuální identitu, která by odrážela priority, na jejichž základě společnost funguje. Z této myšlenky vychází logotyp, zobrazující sdružené osoby, které vyjadřují ideu: Kde je jednota, tam je i síla.

V rámci vizuální identity jsme vytvářeli letáky a různé další propagační tiskoviny – od hlavičkového papíru a vizitek k reklamním předmětům, které zachovávají barevnost logotypu. U všech aplikací jsou texty zcela samozřejmě uceleny do logických celků a kompozičně vyváženy grafickými prvky.

  • Date:

    03/03/2014
  • Categories:

    Graphic Design
  • Client:

    Collegas

Click & Share US