Green Garage

Green Garage is a beautiful high-minded project. It’s main goal is making use of parking spaces which can serve several purposes. It is designed specifically for southern sunny countries because of the solar pannels it uses.

Green Garage is a roofing superstructure for a regular parking spot. Those not only provide shade and protect the car from overheating but also use the surface of the structure for solar energy production (panels). The solar panels are attached to dynamically shaped bent pipes which had to be used by the investors instructions. The great part of the design is that if you connect more of these structures next to each other, one of the lateral frames can be left out and the other one can function as a load-bearing structure for two panel surfaces.


Počátek tohoto projektu je ve vznosné myšlence využití parkovacích ploch, které nemusí vždy sloužit pouze jednomu účelu. A alternativou je zde právě projekt Green Garage, který je určen především pro použití ve slunných jižních státech.

Jedná se o lehkou zastřešující nástavbu na klasické parkovací místo. Ta kromě zastínění vozu a tedy ochraně před prudkým sluncem a přehříváním, poskytuje možnost využití plochy pro výrobu elektrické energie díky solárním panelům. Ty jsou přichyceny k dynamicky tvarovaným ohýbaným trubkám, jejich použití bylo jedním z bodů zadání od klienta. Výhodou je možnost vypustit z konstrukce sousedící boční části při montáži do řady vedle sebe, kdy se na jednu nosnou část konstrukce namontují dvě plochy se solárními panely.

 

  • Categories:

    Product Design
  • Client:

    Green Garage

Click & Share US