Pneubox

Complex visual identity for a tire shop

Because BestDrive bought Pneubox, our concept of complete visual identity wasn’t realized. But we created print matter which were used by the company.


Kompletní vizuální identita pro prodejce penumatik

Náš návrh kompletní a nové vizuální identity pro společnost Pneubox se sice nedostal do fáze produkce, jelikož se ještě před dobou celkové grafické inovace celá společnost začlenila pod mezinárodní značku BestDrive včetně její grafické aplikace a brandingu. Pro společnost Pneubox jsme však tvořili další tiskoviny, které společnost užívala.

Návrh firemní identity sestával z kompletního konceptu propagace. Od tvorby logotypu zadefinovaného v designovém manuálu, který podrobně popisoval způsoby jeho používání, se postupovalo k vytvoření outdoorových aplikací, jakými byli třeba celopolepy firemních vozidel, které respektovaly design jednotlivých modelů, až k billboardům. Na ně jsme navrhovali rozmanité  kampaně se slogany v jednotném stylu. Další součástí byly například brožury či letáky.

  • Categories:

    Graphic Design, Space Design
  • Client:

    Pneubox
See Project

Click & Share US