Author – Road Bike Concept

Pro českého výrobce jízdních kol jsme navrhli kompletní design silničního karbonového rámu.  Při návrhu byly zohledňovány možnosti a omezení spojené s výrobou a tvarováním tohoto materiálu, jako i nároky na pevnost, které byli konzultovány přímo s firmou zabývající se jejich vývojem. Stejně podstatnou částí pro nás byla vysoká úroveň ergonomie a implementace identity českého výrobce.. Celistvost našeho návrhu dokreslují i návrhy grafického členění a polepů, které jsme navrhli přesně na konečný vzhled rámu, spolu s grafickým manuálem na užívání loga a značky.

  • Categories:

    Product Design
  • Client:

    Author

Click & Share US