Royal Vision

Významná společnost zaobírající se finančním plánováním pro firmy i jednotlivce, nás oslovila za účelem vytvoření kompletní vizuální identity, která by vyjadřovala stabilitu a spolehlivost společnosti.

Součástí naší idee pak bylo výše jmenované doplnit o dojem exkluzivity. Obrazové prostředky pak měly kromě všech funkčních náležitostí evokovat růst. Grafické zpracování nejen tiskovin je bohatě doplněno o zobrazení diagramů a textů v jednoduše čitelných grafických celcích.

Prvek královské koruny použitý v logotypu, zrcadlí nejen slovo Royal v názvu společnosti, ale také určitou formu luxusu, včetně toho, s jakým se společnost stará o své zákazníky. Celá identita je laděna do tmavě modré, která má evokovat důvěru, vyváženost a spokojenost.

Kromě klasických propagačních materiálů vznikla i outdoorová kampaň, která představuje společnost na vysoce reprezentativní úrovni. Součástí naší práce bylo také vypracovat webdesign, který je vizuálně příjemný a v samozřejmém souladu s celou nově vzniklou vizuální identitou. Stránku tvoří jednotlivé sekce s interaktivními prvky, doplněná je o pečlivě zakomponované obrazové materiály, které doplňují obsahy jednotlivých textů. Nechybí ani responzivita, aby byla stránka vhodně zobrazována na rozličných zařízeních.

  • Date:

    03/03/2014
  • Categories:

    Graphic Design
  • Client:

    Royal Vision

Click & Share US