Visual identity concept of Shisha Original

Shisha Original – visual identity

New brand of luxury hookahs

Our studio have designed a series of hookahs. Because we admire traditional Czech craft we chose porcelain and glass as the main materials.

Shisha Original is a unique product with Czech design. Due to finest materials the hookahs are luxurious. We have also created a brand – Shisha Original, to which we’ve designed a logo and a whole visual identity. It’s applications range from business cards and catalogues to a website and an eshop.


Nová značka luxusních dýmek

Naše studio vytvořilo novou sérii vodních dýmek. Protože vzhlížíme k tradičním českým řemeslům a ruční výrobě, vybrali jsme jako hlavní materiál pro tuto dýmku porcelán a sklo.

Shisha Original je unikátní product s odkazem na tradiční český design. Díky prvotřídním materiálům jde o velmi luxusní záležitost. Společně s produktem jsme vytvořili úplně novou značku – Shisha Original. Pro tu jsme navrhli logo a komplexní vizuální identitu. Její aplikace zasahují všechny oblasti prezentace značky od vizitek a katalogů až po webovou stránku a eshop. 

  • Categories:

    Graphic Design, Space Design, Web Design
  • Client:

    Shisha Original
See Project

Click & Share US