Shisha Original – Visual Identity

Our studio have designed a series of luxury porcelain hookahs. We have also created a brand – Shisha Original, to which we’ve designed a logo and a whole visual identity. It’s applications range from business cards and catalogues to a website and an eshop.


Naše studio vytvořilo sérii luxusních porcelánových vodních fajek. Vytvořili jsme úplňe novou značku – Shisha Original, pro kterou jsme navrhli logo a vizuální identitu. Její aplikace sahají od vizitek a katalogů až po webstránku a eshop. 

  • Categories:

    Graphic Design, Space Design, Web Design
  • Client:

    Shisha Original

Click & Share US