HbbTV – other projects

Applications in your TV

The shortcut HbbTV stands for a hybrid broadcast broadband TV. It is a dynamically growing service for modern digital TV and it is becoming an important player in the world of technology and marketing because of all the possibilities it provides to the customer.

Together with the company HYBRID we took part in creating apps for HbbTV. We worked on an app for the existing marketing materials for the HbbTV layout and we proposed a completely new solution for companies like Möbelix, Tchibo or some TV stations, for instance redesigning the mobile app Prima Kvízy for television. Each of these projects is unique, which is why we had to deal with every one of them differently. We tried to maximize the compatibility of the visual materials with the given product, service or the existing visual style of the client.


Aplikace ve vaší televizi

Pod zkratkou HbbTV se skrývá hybridní televizní vysílání, které je kombinováno s širokopásmovým internetem. Tato velmi dynamicky se rozvíjející služba moderních digitálních televizí si buduje své důležité místo ve světě technologií i marketingu, a to i díky možnostem, které nabízí zákazníkovi i inzerentovi.

Ve spolupráci s firmu HYBRID se podílíme na tvorbě aplikací pro HbbTV. Vytvářeli jsme aplikace stávajících marketingových materiálů pro prostředí HbbTV i navrhovali zcela nové řešení pro značky jako Möbelix, Tchibo, nebo samotné televizní stanice, jako například redesign mobilní aplikace Prima Kvízy pro televize. Každý z těchto projektů je jedinečný, ke každému proto přistupujeme individuálně a maximálně se snažíme tvořit nové obrazové materiály v souladu s daným produktem, službou či existujícím vizuálním stylem zadavatele.

 

  • Categories:

    Graphic Design

Click & Share US