Ing. Fantozzi

Detail of Fantozzi’s cap

We have created a new logo and complex visual identity for a Slovakian accountant company Ing. Fantozzi. Our main goal was to differentiate the company from other accountant services on the market. That’s why we chose a combination of yellow and purple color, which is unusual on the market of the accounting companies.

It was necessary to create clean and dependable design of the identity. We also wanted to bring something new to the whole concept so we came up with the detail in logo which refers to the famous character of Mr. Fantozzi from Italian movies.


Detail Fantozziho čepičky

Pro slovenskou účetní kancelář Ing. Fantozzi jsme vytvořili nové logo a kompletní vizuální identitu. Našim hlavním záměrem bylo kancelář odlišit od ostatních účetních kanceláří na trhu. Proto jsme se rozhodli pro v tomto sektoru neobvyklou barevnou kombinaci žluté a fialové.

Zároveň však bylo nutné brát v potaz zaměření společnosti, důraz jsme kladli na čistotu a seriózní vyznění celé identity. Chtěli jsme však celý návrh ozvláštnit a tak jsme do loga zapracovali detail, který odkazuje na kultovní postavu italských filmů, pana Fantozziho.

  • Categories:

    Graphic Design
  • Client:

    Ing. Fantozzi, s. r. o.
See Project

Click & Share US